Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
data
Ostatnie Aktualności


14.08.2017 ODPUST KRZESZOWSKI

 

Czytaj więcej >10.08.2017 PIŁKOCHWYTY NA BOISKU SPORTOWYM W GRZĘDACH

Grzędy są kolejną miejscowością, w której zrealizowano już fundusz sołecki na 2017r. Mieszkańcy Grząd zdecydowali się przeznaczyć środki funduszu na zakup i montaż  aluminiowych piłkochwytów. Jest to kolejna inwestycja w modernizację infrastruktury sportowej w tej miejscowości, ponieważ w poprzednich latach również ze środków funduszu sołeckiego utwardzono i wyrównano nawierzchnię boiska oraz zakupiono i zamontowano bramki oraz ławki. Całkowity koszt tegorocznego zadania wyniósł  25.361,84 zł i został w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej >10.08.2017 DOFINANSOWANIE PRZYZNANE

Gmina Czarny Bór otrzymała unijną  dotację na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór”. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jego wysokość wynosi 316 282,00 zł.  W ramach tej kwoty w naszej gminie z 35 złożonych wniosków 31 zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Inwestycje te realizowane będą na terenie miejscowości nie objętych siecią kanalizacyjną: w Grzędach, Grzędach Górnych i Jaczkowie. We wtorek, w Urzędzie Marszałkowskim, Wójt Adam Górecki odebrał promesę potwierdzającą przyznaną dotację.

Czytaj więcej >09.08.2017 LIGA MTB XC W CZARNYM BORZE

Już w najbliższą sobotę na trasach rowerowych w Czarnym Borze odbędzie się kolejna odsłona tegorocznej Ligii MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. Od godziny 9:00 na Stadionie Sportowym w Czarnym Borze czynne będzie biuro zawodów. Konkurs przeznaczony jest dla zawodników w wieku od 2 do 14 lat, którzy wystartują w kilku kategoriach wiekowych. Organizatorem wyścigu jest centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu, a partnerem Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Czytaj więcej >09.08.2017 DOŻYNKI I XIV ŚWIĘTO PIEROGA

 

Czytaj więcej >08.08.2017 MASZ POMYSŁ DLA SWOJEGO SOŁECTWA? – ZREALIZUJ GO!

Iluminacje świąteczne w Borównie, ławki na boisku sportowym w Grzędach, nowa wiata przystankowa w Grzędach Górnych, zakup obrusów i firanek do świetlicy w Jaczkowie, modernizacja infrastruktury sportowej i  miejsc użyteczności publicznej w Witkowie… To tylko kilka przykładowych inwestycji zrealizowanych z funduszów sołeckich. We wrześniu na zebraniach wiejskich możesz zdecydować na co przeznaczyć fundusze na kolejny rok. Jeżeli masz pomysł zgłoś go już dziś i zmień wygląd swojego sołectwa.

Czytaj więcej >07.08.2017 KOLEJNE PIENIĄDZE NA INWESTYCJE W GMINIE

Powiat wałbrzyski w partnerstwie z gminami: Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Walim pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 3 168 462,58 PLN, na montaż instalacji fotowoltaicznej na 21 budynkach użyteczności publicznej. W naszej gminie instalacje zostaną zakupione i zamontowane na budynkach: Urzędu Gminy, Biblioteki i Centrum Kultury, przedszkola przy ul. Sklaników, przedszkola i szkoły podstawowej w Witkowie, świetlic wiejskich w Jaczkowie i Borównie. Projekt realizowany będzie do 2018 roku a jego głównym celem jest zwiększenie poziomu produkcji energii odnawialnej na terenie powiatu wałbrzyskiego.
 

Czytaj więcej >07.08.2017 ŻNIWA MOGĄ BYĆ BEZPIECZNE - KOMUNIKAT KRUS

Trwają żniwa – okres wzmożonych prac polowych, gdy rolnik narażony jest na wypadki, wykonując pracę w pośpiechu, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury. W dniu 28.07.2017 r., w ramach działań prewencyjnych pracownicy KRUS: Pan Bartłomiej Grzegorczyk Kierownik Placówki Terenowej w Wałbrzychu i inspektor ds. wypadkowości Pani Lucyna Jabłonka oraz przedstawiciel PIP Pani Justyna Rogulska, odwiedzili rolników z miejscowości Dziećmorowice, Świerki i Dworki, promując zasady bezpiecznej pracy.

Czytaj więcej >02.08.2017 SUSZA I ATAK KORNIKA

W czarnoborskim parku trwa wycinka drzew. Coraz mniejsza ilość opadów w ostatnich latach oraz zwiększenie średnich temperatur w okresie letnim doprowadziło do przesuszenia gleby oraz zmniejszenia ilości soli mineralnych. Ponadto drzewa w naszej gminie zaatakował kornik. To wszystko sprawiło, iż drzewa – zwłaszcza świerki – zaczęły usychać. Dlatego, w celu zahamowania ataku kornika i poprawy bezpieczeństwa odwiedzających park, niezbędna stała się wycinka uschniętych drzew.

Czytaj więcej >01.08.2017 REMONTY DRÓG GMINNYCH NIE ZWALNIAJĄ

Na terenie naszej gminy  drogowe prace remontowe trwają cały czas. W Borównie dobiega końca remont drogi zniszczonej przez intensywne opady deszczu, natomiast w Czarnym Borze ruszyły prace na ul. Polnej i Jarzębinowej. Do końca sierpnia ma zakończyć się przebudowa drogi w Grzędach, a środki otrzymane z MSWiA czekają na wyłonienie wykonawcy prac remontowych drogi w Witkowie.

Czytaj więcej >