Czarny Bór
- gmina ludzi z pasją
BIP
data
Ostatnie Aktualności


15.02.2021 Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Czytaj więcej >15.02.2021 Konkurs "Z kredką i pędzlem w świecie finansów"

O finansach, ekonomii i przedsiębiorczości można opowiedzieć na różne sposoby, także artystycznie. Zapraszamy uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z kredką i pędzlem w świecie finansów”, realizowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach 5-lecia Programu Bankowcy dla Edukacji. Dowolna technika i różnorodność tematyczna (edukacja finansowa, cyberbezpieczeństwo, edukacja online, oszczędzanie, inwestowanie, zarządzanie budżetem, przedsiębiorczość) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe) to wyróżniki konkursu. Laureatami zostaną autorzy trzech najlepszych prac w każdej z trzech grup wiekowych: klasy I-IV, klasy V-VIII oraz uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej >11.02.2021 Zimowe utrzymanie dróg

Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg i chodników, sposobu odśnieżania oraz zauważonych niebezpieczeństw prosimy zgłaszać do zarządców dróg:
--> Droga wojewódzka nr 367 odcinek od Czarnego Bodu do Borówna oraz chodniki: Czarny Bór przy ul. Kamiennogórskiej oraz w miejscowości Borówno /Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - Obwód Drogowy Czadrów, tel. 74/843 11 17/
--> Drogi powiatowe: 3367D Grzędy Górne – Czarny Bór – Witków – Jaczków; 3366D Czarny Bór /skrzyżowanie ul. Główna/ - Boguszów Gorce, 3464D gr. Powiatu - Jaczków – Gostków, 3465D Jaczków – Sędzisław, 3461D  Grzędy – Krzeszów oraz chodniki: Czarny Bór ul. Parkowa oraz Główna od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską w kierunku Grząd, Grzędy, Witków /Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, tel. 74/84 60 667/
--> Drogi gminne i chodniki przy drogach gminnych /Urząd  Gminy Czarny Bór – tel. 74/84 50 139/

Czytaj więcej >10.02.2021 Nabór na rachmistrza spisowego przedłużony do 16.02.2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Więcej  informacji na temat naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Bór -   http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/menu/124

 

Czytaj więcej >09.02.2021 Pasowanie na ucznia

Panująca pandemia zdezorganizowała wiele dziedzin życia społecznego, w tym m.in. szkolnictwo. Uroczystosć pasowania na ucznia, która stała się już tradycją w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze zawsze odbywała się początkiem roku szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 nie było to do tej pory możliwe. 9 lutego 2021 r. udało się zorganizować Pasowanie na pierwszoklasistę dla 27 uczniów klasy Ia. Dzieci we współpracy z wychowawczynią - Panią Marceliną Marczak przygotowały przedstawienie recytatorsko - muzyczne. Zwieńczeniem występów, po ślubowaniu był akt pasowania, którego symbolicznym ołówkiem dokonała Anna Dziewit - dyrektor placówki. - Jestem z Was bardzo dumny i ciesze się, że mimo panujących obostrzeń udało się przeprowadzić tę uroczystość. Gratuluję Wam świetnego przygotowania i życzę wytrwałości na początku przygody z edukacją - mówił Adam Górecki, wójt gminy. Dzieci otrzymały pamiątki w formie dyplomów oraz upominki od rodziców i włodarza gminy.

Czytaj więcej >05.02.2021 Płać podatki w gminie, w której żyjesz

Nadchodzi czas, aby rozliczyć się z fiskusem za poprzedni rok. Jest to moment, w którym warto przeanalizować gdzie wędrują Twoje podatki PIT. Apelujemy do mieszkańców, którzy od niedawna osiedlili się w naszej Gminie - wystarczy wpisać na formularzu PIT - miejsce zamieszkania na terenie Gminy Czarny Bór, aby Twoje pieniądze zasiliły budżet Gminy. Pozwoli to na realizację kluczowych inwestycji drogowych, oświatowych i społecznych.

 

Czytaj więcej >04.02.2021 Zwrot podatku akcyzowego - wnioski do 1 marca 2021

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2021 r.  Okres dokonanych zakupów paliwa potwierdzony fakturami VAT obejmuje czas od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Więcej inforacji oraz wniosek do pobrania na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego. Kontakt w tej sprawie z Urzędem Gminy Czarny Bór możliwy jest pod nr 74 8450-139, wew. 31.

Czytaj więcej >03.02.2021 Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach nawet do 80 km/h. Prognozuje się, że niesprzyjające warunki pogodowe mogą potrwać od 03.02.2021 r. od godz. 20.00 do 04.02.2020 r. do godz. 10.00.

Czytaj więcej >02.02.2021 Nabór na rachmistrza spisowego trwa do 9.02.2021

Wójt Gminy Czarny Bór – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Czarny Bór ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert upływa 09.02.2021 r. Więcej informacji na http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/menu/124
 

Czytaj więcej >02.02.2021 Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza konkurs na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór. Termin składania ofert upływa 12 lutego 2021 r. o godz. 14.30. Szczegóły ogłoszenia oraz wymagania dostępne na: http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4141.

Czytaj więcej >